top of page

rechtsgebieden.

onderneming

M&A, structuren, financieringen

Helder helpt. Of u nu een vennootschap overneemt of opricht, een joint-venture begint, of ondersteuning bij uw corporate governance nodig hebt. Wij helpen u ook met herstructurering en (turbo)liquidaties en we staan u bij in het regelen van de verhoudingen tussen aandeelhouders en in het procederen in aandeelhoudersgeschillen.

Wij werken nauw samen met notarissen zodat we u van a tot z kunnen begeleiden op ondernemingsrechtelijk gebied.

contract law

contracteren

licenties, algemene voorwaarden, contracten

Wij stellen uw algemene voorwaarden en commerciële contracten op, onderhandelen voor u met uw contractspartij, zorgen voor licentieovereenkomsten en naleving van de AVG en andere regelgeving. Ook voor andere typen contracten zoals geheimhoudingsverklaringen, intentieverklaringen, aandeelhoudersovereenkomsten en overnamecontracten geldt: helder helpt.

procederen

civiele procedures, arbitrage, strafrecht

In de rechtszaal zijn we competitief. We pleiten om te winnen. Toch kiezen we waar het kan ervoor om een voor u gunstige oplossing te bereiken buiten rechte. Omdat procederen duur is en uw budget meestal niet onbegrensd.

Moeten we toch procederen om uw gelijk te behalen dan zijn we thuis in de rechtbank, bij het gerechtshof, de ondernemingskamer en voor arbitragetribunalen. Met een helder betoog in uw belang.

litigation

belastingadvies

belastingplanning en compliance

Helder staat voor efficiënt ondernemen. Daarbij hoort belastingplanning. Wij helpen u voorkomen dat u onnodig belasting betaalt. Bij al onze werkzaamheden houden we het fiscaal aspect scherp in beeld. Daarnaast helpt helder u ook met specifiek fiscaal advies op het gebied van omzetbelasting, internationaal belastingrecht, transfer pricing en reorganisaties.

vastgoed

koop, huur en VvE

Helder adviseert en staat u bij in het vastgoedrecht. Wij adviseren bij de aankoop en verkoop van onroerende zaken, en de vestiging van beperkte rechten. Wij stellen overeenkomsten voor u op en wanneer sprake is van een geschil met verhuurder, koper, verkoper of beperkte gerechtigde kunnen wij ook in rechte voor u optreden. Daarnaast staan wij bij in geschillen binnen de VvE, waarbij wij zowel een aparte appartementseigenaar als beheerders van de vereniging kunnen bijstaan.

finance & crypto

financieel recht & blockchain

Helder adviseert u over de regelgeving en mogelijkheden in het financieel recht. We zijn eveneens thuis op het gebied van blockchain: van cryptocurrencies en NFTs tot meer technische toepassingen van blockchain technologie in de handel- en certificeringspraktijk.

Het recht en de technologie evolueren continu. Helder houdt deze evolutie bij en weet wat er speelt.

bottom of page