top of page

Helder Advocatuur

Wij bieden u juridische bijstand in de ontwikkeling van uw onderneming, bij het nastreven van uw doelstellingen en het aanpakken van problemen en geschillen. Onze advocaten en ondernemingsrechtelijk onderlegde fiscalisten adviseren en ondersteunen uw onderneming op onder meer het gebied van ondernemingsrecht en fusies en overnames, IT, intellectueel eigendom en media en Commercial Contracting. Uiteraard staat ons litigation team altijd tot uw beschikking wanneer een gerechtelijke procedure of arbitrage in beeld komt.

Wij maken geen gebruik van een stichting derdengelden.

Taxi
Dock

Leading in law

Helder Advocatuur is in augustus 2020 opgericht met het doel om u als ondernemer echte toegevoegde waarde te bieden op juridisch gebied.

Onze focus ligt op het voorkomen, bemiddelen en oplossen van uw juridische problemen. Met helder op koers naar het bereiken van uw doelen!

bottom of page